Tidlig i forrige uke ble det oppdaget fugl tilgriset av olje i nærheten av «sjøfuglenes by», på Norges østligste punkt en kilometer utenfor Vardø.

Hekkeområdet er av nasjonal betydning, og hekkesesongen nærmer seg. - Vi er opptatt av å finne ut hvor oljen kommer fra, slik at vi kan hindre at flere fugler blir skadet, skriver Kystverket.

Betydelig antall

Statens Naturoppsyn har vært i området på befaring, og melder om at det er snakk om et betydelig antall fugler.

- Opp mot 200 fugler er observert, de fleste sittende i fjæra, noen også i sjøområdene rundt Vardø. Det er særlig lomvi som er funnet, men også alke og lundefugl, sier vaktleder i Kystverket, Lill Veronika Benjaminsen.

Kystverket har søkt etter forurensningens opprinnelse blant annet ved hjelp av satelittbilder, men så langt uten resultat. Fredag var Kystverkets overvåkningsfly på vingene for å se om de kunne lokalisere oljen som har griset til fuglene.

Tok prøver av oljen

Kystverket opplyser at det er tatt prøver av oljen, som SINTEF skal analysere. Etaten regner med svar på hva slags olje det er snakk om i løpet av denne uka.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for oppfølging av oljeskadet fugl og vilt, ok Kystverket minner om at private initiativ for vasking og avliving av sjøfugl er ulovlig.

- Dersom du observerer oljeskadet fugl, kan du melde inn dette til akutt_sjofugl@miljødir.no.

Kystverket vil fortsette søket etter forurensningskilden, og Statens Naturoppsyn (SNO) planlegger en ny befaring.