Vil ta ekstra betalt dersom du tar om bord bruk over kommunens kai