Det har Sjømatrådet nå gjort en undersøkelse av, og konklusjonene er ikke ulike det man også finner i Norge: Mange ønsker å spise mer fisk, men de synes den er dyr, lite tilgjengelig og vanskelig å tilberede.

Godt utgangspunkt

- Hele syv av ti svensker sier at de ønsker å spise mer fisk enn det de gjør i dag. Den positive innstillingen til mer fisk i hverdagen gir muligheter for norsk sjømatnæring, mener Charlotte Rapp, som er ansvarlig for sjømatrådets satsing i Sverige.

Undersøkelsen er utført av Scandinavian Retail Center og baserer seg på både fokusgrupper og større undersøkelser der 500 personer fra hele Sverige har svart per produktkategori.

For dyrt

I undersøkelsen svarer halvparten av de spurte at de ønsker å bytte ut én proteinkilde, som for eksempel kjøtt eller kylling, med fisk.

- I undersøkelsen oppgir svenskene at de vil spise mer fisk på grunn av at den er god, sunn og helsebringende. Men de mener at fisk er for dyrt, sier Rapp.

Undersøkelsen viser også at svensker har noen faste fiskeretter som de pleier å lage, og 35 prosent svarer at de aldri eller sjelden tester ut nye fiskemiddager hjemme.

- 56 prosent svarer at de prøver å lage noe nytt av og til. Ved hjelp av enkle tiltak er det derfor mulig å få svenskene til å bli mer inspirert på kjøkkenet, sier Charlotte Rapp.

Hun mener noe av løsningen kan være å tilgjengeliggjøre raske og enkle fiskeoppskrifter med få ingredienser, og at man kan legge sauser og tilbehør ved siden av fisken i butikkhyllen.

Glade i reker

I dag er Sverige et av Norges viktigste rekemarkeder, men undersøkelsen viser at våre naboer i øst helst spiser reker i helger og til fest. Denne innstillingen kan endres.

- Oppsummert kan man si at det er noen konsumenter som ikke har sett på muligheten til å spise reker i hverdagen, selv om de synes det er både godt og sunt. Her kan man få dem til å tenke nytt, mener Rapp, og tenker at økt markedsføring og bevisstgjøring må til også her.