- Regjeringen har i dag varslet at et forslag til endringer i leveringsplikten for torsketrålere vil bli sendt på høring. Ifølge en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet er hensikten med forslaget å bringe ordningen nærmere intensjonen slik den var før 2003, samtidig som man beholder den sekundære leveringsplikten til regionen. Det foreslås også å innføre en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg, samt en tidsfrist for forhåndsinnmelding til Norges Råfisklag før levering av fangst, skriver konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i en pressemelding.

- Rammer hvitfisknæringen

Han og selskapet Aker Seafoods oppfatter det slik at forslaget vil ramme norsk hvitfisknæring generelt og Aker Seafoods spesielt.

- Vi vil arbeide for at det ikke blir vedtatt i den form som er beskrevet i meldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet. Vi oppfatter at forslaget er et direkte resultat av de endringer i industristruktur for foredlingsanlegg i Nord-Norge som er anbefalt av rådgiverne til selskapets samarbeidspartner Norway Seafoods Group AS, sier han videre.

Uforstående

- Vi har klart uttalt at slike endringer vil kreve forhåndsgodkjennelse fra fiskerimyndighetene. Vi stiller oss derfor uforstående til at regjeringens forslag fremmes før anbefalingene om endringer i industristruktur er realitetsbehandlet av Norway Seafoods Group AS og av myndighetene. Dersom forslaget gjennomføres vil det kunne få betydning for fremtidig lønnsomhet og investeringsevne i Aker Seafoods», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.