Som følge av store landinger av breiflabb på ferskmarkedet, har Norges Råfisklag etter henvendelse fra NSL/FHL vedtatt reduksjon av minsteprisen med kr 5,- pr kg for de to største størrelsene av breiflabbhaler.

Prisendringen ble gjort gjeldende fra og med 15. oktober 2013 og er foreløpig midlertidige.