Det skriver Fiskebåt på egen nettside.

- For oss er det viktig å innrette oss etter de målene som myndighetene har satt for å redusere de totale klimagassutsleppene. Her spiller skipsfarten en viktig rolle, og vi har derfor tatt dette på alvor og latt det gjennomsyre hele prosessen med å utvikle vårt nye fartøy, sier reder Egil Sørheim i Selvåg Senior AS.

SINTEF

Det er Skipsteknisk i Ålesund som har designet båten for Meløyselskapet, i tett samarbeid med blant andre SINTEF gjennom programmene Optikjøl og Coolfish, som har tatt for seg kjøleteknologi.

Nye Selvåg Senior skal erstatte dagens Selvåg Senior som ble bygd i 1999. Det nye fartøyet blir utstyrt med en 350 kubikkmeters gasstank som står vertikalt i front, og en stor batteripakke på 1MWh. I tillegg til hybridløsninger på framdrift er det lagt ned et stort arbeid med å finne optimale løsninger for varme- og kjølegjenvinning.

- Når gassen er under trykk er den kraftig nedkjølt. Den må derfor varmes opp før den kan brukes som drivstoff. På den måten kan vi bruke kulden til å kjøle ned fisken med. Når gassen blir brukt som drivstoff frigir den varme, som vi igjen kan bruke til oppvarming. Dermed får vi brukt både de lave og de høye temperaturene på en optimal måte, sier Sørheim.

Mange tiltak

Sørheim viser til at det er summen av tiltak som gir den positive effekten med nær halverte utslipp av klimagasser.

- I grove trekk får vi halvparten av gevinsten med å bruke LNG som drivstoff, mens den andre halvparten kommer som et resultat av andre tiltak som varme- og kuldegjenvinning, skrogutforming, elektriske vinsjer og så videre, sier Sørheim.

Selvåg Senior blir det tredje fiskefartøyet som satser på gassframdrift og batteri, etter Libas til Liegruppen som er under ferdigstiling i Tyrkia, og Sunny Lady til Teige Rederi, som også skal bygges ved et tyrkisk verft.

Mangelfull infrastruktur

Trass i at flere prøver seg på gass-teknologi, er det likevel ikke helt uten utfordringer å satse på LNG som drivstoff.

- Infrastrukturen for få tak i drivstoff er dårlig utbygd, så vi må nok primært basere oss på å fylle fra tankbil. En annen utfordring er at det ikke er så lett å planlegge eksakt når vi kommer til land og dermed få bestilt tankbilen. Men vi regner med at dette vil bli bedre etter hvert som etterspørselen øker, sier Sørheim.

I dag er det en del ferger som bruker gass, men det er ventet at både fraktefartøy og fiskefartøy kommer til å ta i bruk teknologien i større grad framover.

- Vi regner med at flere vil prøve seg med gass som drivstoff, men når det gjelder å ta i bruk batteriløsninger er det flere fiskefartøy som har gjort det de siste årene. Vårt inntrykk er at dette fungerer bra og at de reduserer drivstofforbruket merkbart, sier Inge Bertil Straume i Skipsteknisk.

Landstrøm

Nye Selvåg Senior blir en plug-in-hybrid, som betyr at den kan lade batteriene fra strømkilde på land, når den ligger ved kai. Foreløpiger det likevel få kaianlegg som har tilstrekkelig strømanlegg til å kunne tilby dette. Selvåg Senior er derfor utstyrt med en diesel hjelpemotor som skal brukes til å lade batteriene om bord, når båten ligger til kai for lossing. Ifølge Sørheim kommer denne til å ha en driftstid på bare 50 timer i året, så den vil ikke utgjøre de store utslippene av CO2.

Fremdeles er det kostbart å ta i bruke de nye miljøvennlige løsningene, og totalprisen på det nye fartøyet er langt over hva det ville kostet å bygge et tilsvarende fartøy der en ikke tok hensyn til miljøet.

- Vi er avhengige av offentlig støtte fra Enova og NOx-fondet for å få til dette. De har gitt støtte til tilsvarende løsninger tidligere, så jeg regner med at det går i orden. I regnestykket inngår det også at LNG er eit rimeligere drivstoff enn diesel, så på sikt vil nok investeringene svare seg, både for rederiet og ikke minst for storsamfunnet, siden vi reduserer utslippene av klimagasser, sier Sørheim.

Vil bygge i Norge

Målet er at nybygget skal være ferdig i 2023. Ennå er det ikke tatt stilling til hvem som skal bygge båten, men rederiet sier de har et ønske om at den skal bygges ved et norsk verft.

- Vi skal nå jobbe videre med å få på plass støtteordninger og finansiering, så skal vi ta stilling til hvor vi skal bygge. Men vi har et ønske om at vi skal bygge ved et norsk verft, sier Sørheim til Fiskebåt.

Du finner alle tekniske detaljer om båtprosjektet her.