Det går fram av Fiskeridirektoratets kvotestatistikk. 365.000 tonn er tatt på land per uke 36, mot 337.000 tonn på samme tid i fjor.

Det er først og fremst den konvensjonelle flåten som ligger foran. 280.000 er bragt på land, mot 254.000 tonn i fjor. Men også trålerne ligger over; 82.000 tonn, mot 78.000 i fjor.

Det er nå 95.000 tonn torsk igjen ut året. Drøyt 4000 tonn ble tatt på land i uke 36.