Det er selskapet Safe Track Foods fra Bodø som står bak etableringen, som finner sted i Nergårds tidligere fryserianlegg i Steinesjøen i Bø. Anlegget ble rigget for pelagisk drift, men ble stående ubrukt etter sammenbruddet i sildefisket etter bare få års drift. Nå tenker grunderne bak Safe Track Foods ifølge Bladet Vesterålen, (krever abonnement) å etablere et innendørs anlegg for tørrfisk basert på tilkjørt, frossent råstoff.

Utstyret til fabrikken er utviklet av selskapets største eiere, som har kjørt tester i mindre skala ved næringsmiddelforskningsmiljøet på Ås i Akershus.

Ifølge Bladet Vesterålen er utstyret til å bygge storskalafabrikken bestilt, og ventes levert i juni. Deretter er det ifølge daglig leder Julia M. Anthonisen bare et praktisk spørsmål om når de kommer i gang.

– Vi kommer i første omgang opp i 120 tonn ferdig tørrfisk i året. Da får vi regnskapsmessig i pluss allerede fra 2020/2021, sier Anthonisen til avisa.

Selskapet vurderer på sikt også mulig foredling av de kunstig tørkede produktene