- Resultatet er helt åpent, det kan ende med krav om nye prisforhandlinger, eller det kan ende med ingen ting, sier styreleder Robert Hansen til Kyst og Fjord. Han vil ikke foregripe hva han vil lande på.

- Det får vi ta på torsdag.