Under en inspeksjon av tråleren Santa på fredag fikk inspektører fra kystvaktfartøyet KV Sortland mistanke om utkasting av fisk.

Skipet drev da med trålfiske i vernesonen sørvest for Bjørnøya.

Fartøyene ankomTromsø lørdag ettermiddag, og saken overleveres til Troms politidistrikt for videre etterforskning, opplyser Forsvaret til NTB.