Avgiften er i forslaget til statsbudsjett foreslått økt fra 3 til 3,6 prosent. Fiskarlaget tilrår at avgiften i 2014 settes på maksimalt 3,2 prosent.

Norges Fiskarlag tar opp saken i et brev som er sendt Finansdepartementet og Stortingets Finanskomite, samt at det er sendt kopi til Fiskeri- og kystdepartementet og Stortingets næringskomite, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

Saksbehandler økonomisjef Erling Holmeset jr sier Fiskarlaget i brevet viser vi til kjente tall og bruker dagens priser som utgangspunkt for vår kalkyle av neste års omsetning. Da kommer vi frem til helt andre tall enn det departementet har lagt til grunn. Dette mener vi det er et viktig innspill å få oversendt slik at den nye regjeringen får tatt dette med i sitt grunnlag for å bearbeide regjeringen Stoltenbergs fremlagte forslag, påpeker Holmeset.