– Sjømatnæringa er en viktig fremtidsnæring for Norge. Å flytte hovedkontoret til Tromsø vil bidra til å styrke fiskeri- og sjømatforskningen i nord, og legge til rette for et enda bedre samspill mellom næringen og forskningsmiljøene, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

FHF har i dag hovedkontor i Oslo, og avdelingskontorer i Ålesund, Trondheim og Tromsø.

– FHF har bidratt til økt forskningsinnsats i fiskeri- og havbruksnæringen. Nå kommer de tettere på de sterke forskningsmiljøene innen fiskeri- og havbruk i Tromsø, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Flyttingen ble foreslått i nordområdemeldingen og følges opp av Nærings- og fiskeridepartementet, som nå vil starte prosessen med å flytte hovedkontoret for FHF fra Oslo til Tromsø.

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres fullt ut av sjømatnæringene gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 prosent.