Ukekvantumet ble det samme som uke 32, men med enda flere båter på feltet, melder Sildelaget i sin ukesrapport.

Onsdag og torsdag skapte nordavinden dårlige forhold for havflåten, men fredag tok fisket seg opp med 7 200 tonn. Lørdag var hele 82 båter i sving og det ble også beste dagen med over 11 000 tonn innmeldt. Søndag ble det fangstet 4 100 tonn makrell.

Flåten samlet seg mot slutten av uka på 65-graden, i norsk sone øst for Smutthavet der mesteparten av fangsten ble tatt. En større islandsk og færøysk flåte er samlet i Smutthavet rundt 60 nautiske mil vest/nordvest av den norske flåten.

Det har vært varierende størrelse på fangstvolumene og snittet har ligget fra 330 gram til 440 gram.

Det har også vært tatt 125 tonn med makrell i lås i Lofoten og rundt 120 tonn låssatt i sør mellom Bergen og Ryfylke

Til nå er rundt 25 prosent eller cirka 84 000 tonn makrell tatt av kvoten på 305 000 tonn. Mer enn 40 fartøy er i aktivitet på feltet med flere på vei etter lossing.

En håndfull fartøy er på kantfisket i Nordsjøen, der uke 33 gav rundt 1 450 tonn kolmule , 700 tonn øyepål pluss litt strømsild.

I tillegg er det tatt rundt 300 tonn NVG-sild av kystflåten i Lofoten samt en mindre fangst på Mørekysten. Det ble også gjort en ren Nordsjøsildfangt på 150 tonn vest av Bergen.