Råfisklagets omsetning pr uke 6 i år passerte 1 milliard kroner, nærmere bestemt 1.039 mill kroner, mot 915 mill kroner til samme tid i fjor. Det er økning både for leveranser fra norske og utenlandske båter. For norske båter er omsetningen økt fra 749 til 780 mill kroner. Det er dermed for landingene fra utenlandske fartøy at vi har den største verdiøkningen, fra 166 mill kroner i fjor til 259 mill kroner i år. Det opplyser råfisklaget på sine nettsider.

Torskelandingene fra utenlandske fartøy er økt fra 14.500 tonn pr uke 6 i fjor til 24.700 tonn i år, med tilhørende verdiøkning fra 138 til 227 mill kroner. Landingene er fra 29 trålere, 28 av dem russiske og en grønlandsk, og 4 autolinere. For øvrige fiskeslag er det små endringer. Rekelandinger fra to færøyske båter så langt i år, totalt vel 400 tonn, mot ingen rekelandinger fra utenlandske fartøy til samme tid i fjor.