I et prosjekt støttet av fylkesmannen oppfordres fiskere til å rydde i båt og i bu og komme og levere sortert avfall til de fem mottaksstedene, melder fiskarlaget på sine nettsider.

«Nota – fiskeriplastretur» er prosjektnavnet på ordningen som i desember er satt i gang i de to kommunene i Troms. Bakgrunnen for tiltaket er ønsket om å tilrettelegge og oppmuntre til å resirkulere ødelagt eller ubrukelig redskap laget av plastmateriale.

- Ved å gjenvinne et kilo plast sparer man to kilo olje. Dette er god matematikk også for oss i fiskerinæringen, sier rådgiver og prosjektleder for Fiskarlagets Nords bidrag inn i samarbeidsordningen Cecilia Rockwell.

Hun ser på tiltaket som svært positivt og oppfordrer lokale fiskere til å benytte seg av dette gunstige tilbudet.

Vanligvis er prisene for å levere avfall mellom 1000 og 1500 kroner pluss moms per tonn. Nå får fiskere returnert avfallet gratis, så fremt avfallet er sortert.

- Hvert år kastes eller forsvinner store mengder resirkulerbart materiale i sjømatnæringen. Noe mistes i forbindelse med drift, noe kastes på havet, noe blir liggende lagret og dessverre blir også noe brent. Etter Forurensningslovens §7 er det forbudt å brenne garn og redskap, påpeker Rockwell.

Årlig gjennomføres det en rekke både uorganiserte og organiserte aksjoner for å rydde på havet og langs land. Fiskeridirektoratet har årlig en innsamling av redskap i sjøen som følge av meldte redskapstap i forbindelse med fiske. Under årets aksjon ble det samlet inn 900 garn,7,5 kilometertau,40 kilometerline,3,5 kilometerwire og en mengde blåser og annet materiale.

Prosjektet i Troms er et samarbeid mellom avfallsselskapet Remiks, Tromsø og Karlsøy kommuner, Norsk Fiskeriretur, Fiskarlagets Nord, samt støtte fra Fylkesmannen.

Mottakssteder for avfallet i Tromsø:

Brensholmen

Tromvik

Vengsøya

Kvaløyvågen

I Karlsøy kan avfall leveres hos Reinøy sjømat.