Med dagens Arnøytind er Troms-rederiet allerede helt i det øverste sjiktet blant stor kyst. Den 19 år gamle skuta har vært gjennom forlenging og flere kraftige oppgraderinger, og er med sine 38 meter et svært godt arbeidsredskap for familiebedriften.

Men nye tider krever nye løsninger, og rederiet planlegger nå å samle sammen kvotegrunnlaget fra rederiets tre båter på én. Nybåten får en lengde på drøye 50 meter, og vil bli rigget for snurrevad, not og reketrål.

Godt miljø

En av dem som smilte bredest under fredagens signering av design-avtalen med Naval Consult, var 27 år gamle Martin Karlsen.

Han har vært med i rederiet på full tid siden 2013, og er i dag styrmann.

- Så nå må jeg vel oppdatere noen sertifikater for å få beholde den jobben, ler han, samtidig som han forsikrer om at motivasjonen til å fortsette sammen med faren Svein Roger og onkelen Jan Kjetil er på plass.

- Et veldig godt og lærerikt arbeidsmiljø. Jeg har aldri hatt noen annen jobb enn det her, og har heller aldri ønsket det. Ni til fire er ikke noe for meg, slår han fast.

I tillegg til Martin, er også en eldre og en yngre bror med på Arnøytind.

Det var stor interesse for familierederiets nybygg under Lofotfishing.

Idestadiet

Signeringen med Naval Consult betyr at de nå starter prosessen med å fylle konseptet med innhold. Så langt er det meste på idéstadiet, og dette er idéer som handler om bedre fangsthåndtering og mer økonomiske fremdriftsløsninger.

- Vi skal finne miljøriktige løsninger der det er mulig. Ofte er de miljøriktige løsningene også kostnadsbesparende løsninger, slår Martin Karlsen fast.

Går det som rederiet ønsker, skal båten være ferdig i 2021.