Det sier Halvor Hansen og sender oppfordringen videre til sine konkurrenter i tørrfiskbransjen i Norge. Tromsø-selskapet Halvors Tradisjonsfisk omsatte for 8,2 millioner kroner i fjor, og satser blant annet på videreforedling av tørrfisk. Han har i snart tre år fulgt oppfordringen fra markedsanalytikere og Norges sjømatråd om å tilby produkter som markedet etterspør. Derfor vanner han tørrfisken i Norge og selger gryteklar fisk til Italia i sirlige forpaktninger med lekkert design, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Eneste tørrfiskprodusent i verden

Italia er Norges største marked for tørrfisk. Likevel opplever tørrfiskeksportørene at det har vært en nedgang i volum til Italia de siste 20 årene. På slutten av 90-tallet eksporterte vi mer enn 4000 tonn tørrfisk til Italia. De siste seks årene har tallet sunket til årlige leveranser på 2500-3000 tonn.

- Denne nedgangen ser jeg på som en stor utfordring. Dette er en mulighet til å revitalisere vår posisjon som tørrfiskprodusent. Norge er faktisk den eneste tørrfiskprodusenten i verden, samtidig som det er italienerne som har bygd opp den unike matkulturen rundt tørrfisk, sier Merete Kristiansen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Italia.

Piemonte er «ledig»

Og nettopp italienernes store kjærlighet til tørrfisken har skapt en stor industri i Italia. Norge leverer råvaren, italienerne bearbeider. I stor stil. Tørrfiskkonsumet, tilberedingsmåter og organiseringen av infrastrukturen er også ulik i landets ulike regioner.

- Det finnes regioner i dag hvor tørrfisken ikke står like sterkt som i andre. Folkerike Roma er en, matmekkaet Piemonte en annen. Her finnes ingen bedrifter som vanner og tilbereder tørrfisk. I disse regionene har de heller ikke tradisjon for å spise tørrfisk på samme måte som i mange andre regioner. Men Piemonte har topp restauranter og en mengde delikatesseforretninger, forteller Kristiansen.

Å bygge merkevare

Og nettopp denne regionen frister Halvor Hansen. I dag arbeider han i Lombardia, med byer som Milano, Brescia og Bergamo, med sine produkter. Et mindre volum ferdig vannet tørrfisk går til Italia. Allerede det andre året doblet han salget og importørene forespeiler ham ytterligere økning for inneværende år.

- Å komme fra Norge med en merkevare er krevende. Jeg ønsker å selge og markedsføre «Halvors tørrfisk». Å produsere fisken hjemme er den minste bøygen, men det krever lokal kunnskap og tilstedeværelse for å få logo og merkevaren «Halvors tørrfisk» i restaurant og butikk. Jeg har satset på og investert i en delikat innpakning som også forteller historien om selskapet og fisken vi produserer.

Dette er framtida

Hansen er ikke i tvil om at dette er framtida for norske tørrfiskprodusenter. Og vi må være tilstede i markedet og fortelle vår egen historie om fiskens opphav, tilbereding og våre tradisjoner rundt fiske og fangst.

- Det er derfor jeg sier til de andre, send døtrene og sønnene deres. Bli gode historiefortellere og lær dere italiensk, og italienerne vil omfavne dere, sier Hansen som har gjort som han anbefaler andre – nå overtar datteren Liv Hansen ansvaret for merkevaren Halvors Tradisjonsfisk i Italia.