På tross av dette stilte Norges Råfisklag krav om økning i minsteprisene for både torsk, hyse, sei, og torskehoder til konsum. Det var også uenighet om minsteprisene for torskerogn og torskelever. - Med røde tall over flere år for de fleste av bedriftene i torskesektoren, og med fortsatt store kvoter for 2014 så er det all grunn til å være varsom, sier direktør industri i FHL Geir Ove Ystmark i en pressemelding.

-Vi skjønner at en eventuell endring av minsteprisregimet ikke kan bli endret på et drøftingsmøte, og at dette må være gjenstand for politiske prosesser. I så måte har vi store forventninger til at salgslagene legger til rette for en reell diskusjon fremover, sier Geir Ove Ystmark. Han viser til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag som har startet slike prosesser, og har i dag også oppfordret Norges Råfisklag til å starte tilsvarende vurderinger.

Dagens drøftinger har vært mer tradisjonelle drøftinger hvor det ikke ble drøftet om minstepriser som et gulv i markedet. På tross av dette var avstanden mellom FHL og Norges Råfisklag betydelig, og Ystmark sier at han er bekymret over at Norges Råfisklag har valgt å diktere minsteprisene.

-Vi vil nå avvente det endelige diktatet fra Norges Råfisklag, så får vi håpe at de er mer nøkterne enn de var i drøftingene, sier Ystmark.