Etter å ha lagt bak seg et meget godt år i 2011, går lønnsomheten i fiskeflåten ned for andre året på rad, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Resultatene fra årets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten er offentliggjort torsdag 20. november. Undersøkelsen viser en nedgang i lønnsomheten for fiskeflåten totalt sett.

De totale driftsinntektene for fiskeflåten endte på 11,8 milliarder kroner og driftsresultatet viser et overskudd på 1,3 milliarder i 2013. Driftsmarginen var på 11 prosent i 2013, en reduksjon sammenliknet med 2012.

Sammenlikner vi med 2011, som historisk sett var et meget godt år for fiskeflåten, er driftsmarginen om lag halvert.

Driftsmarginen for de pelagiske fiskeriene sett under ett gikk ned. En nedgang i kvantum og gjennomsnittspris for NVG-sild påvirker resultatet i de pelagiske fiskeriene.

For bunnfiskeriene økte driftsmarginen totalt sett. For torsk, som er det viktigste fiskeslaget innenfor bunnfiskeriene, økte landet kvantum i 2013 samtidig som gjennomsnittsprisen ble redusert. For de enkelte fartøygruppene varierer resultatet.