Sei går opp 10 øre til 9,30 kr (for størrelse over 2,3 kg), mens torskeprisene er uendret på kr 25,25 (for størrelse 2,5-6 kg). Hyse går ned 25 øre til 14,50 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget), mensrogn av rognkjeks går ned 1 krone til 62,00 kr.

Årsaken til prisoppgangen for sei er ifølge Norges Råfisklag en økning i prisen som betales til fisker. Når det gjelder prisnedgangen for hyse og rognkjeks, så er årsaken en reduksjon i prisen som betales til fisker.

Prisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 6. juni og her er alle reiser for perioden:

Dynamisk minstepris sei

13.05-26.0527.05-06.06
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Sei over 2,3 kg9,209,30
Sei 1,2-2,3 kg8,208,30
Sei under 1,2 kg6,106,20
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg8,188,27
Sei 1,3-2,6 kg7,297,38
Sei under 1,3 kg5,425,51
Rund
Sei over 3,1 kg6,516,59
Sei 1,6-3,1 kg5,775,85
Sei under 1,6 kg *4,024,09

Dynamisk minstepris torsk

13.05-13.05-26.0527.05-06.06
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg26,2526,25
Torsk 2,5-6,0 kg25,2525,25
Torsk 1,0-2,5 kg24,0024,00
Torsk under 1,0 kg21,2521,25
Rund
Torsk over 9,0 kg17,2017,20
Torsk 3,7-9,0 kg16,5316,53
Torsk 1,5-3,7 kg15,7015,70
Torsk under 1,5 kg13,8713,87
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt20,5320,53
Levendetorsk minst 2 kg22,5322,53
Levendetorsk 1-2 kg15,5315,53
Levendetorsk under 1 kg12,0312,03

Dynamisk minstepris hyse

13.05-26.0527.05-06.06
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Hyse over 0,8 kg, snørefanget14,7514,50
Hyse over 0,8 kg11,0010,75
Hyse under 0,8 kg7,006,75
Sløyd med hode
Hyse over 0,98 kg, snørefanget12,0111,80
Hyse over 0,98 kg8,958,75
Hyse under 0,98 kg5,705,49
Rund
Hyse over 1,1 kg, snørefanget10,2410,06
Hyse over 1,1 kg7,567,38
Hyse 0,9-1,1 kg4,704,52

Dynamisk minstepris rognkjeks

13.05-26.0527.05-06.06
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Rogn av rognkjeks, utilvirket*63,0062,00
Rognkjeks, rund13,0012,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

08.04-05.0506.05-10.06
Premium kongekrabbe størrelse:Pris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg172,00168,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg167,00163,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg122,00118,00