– Det er helt åpenbart at vi må gjøre grep. Vi må utvide den maksimalt tillatte mengden fisk som oppdretterne har konsesjon på, sånn at de kan få produsere seg ut av denne knipen, sier Harald Tom Nesvik til NRK.

Myndighetene har tidligere varslet at det også vil bli stilt mildere krav til antall tillatt lus per fisk, for å unngå ytterligere stress ved å avluse fisk som har vært utsatt for flytting og håndtering.

Mortenlaks AS er et av selskapene som har mistet mye fisk. Daglig leder Tom Jarle Bjørkly hilser tiltakene velkommen.

– Det er en god tanke og en god fremgangsmåte. Vi får bare en brøkdel igjen på forsikringen. En økning i mengden fisk vi får produsere gjør at vi kan hente tilbake noe av det tapte, sier han til NRK.