Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at stopp-perioden i snøkrabbefisket utsettes fra 15. juni til 1. juli i 2019. Gjenåpningsdatoen vil fortsatt være 16. september. Beslutningen er begrunnet med at det i år har vært dårlige værforhold og mye is som har ført til at flere fartøy ikke har fått røktet bruket sitt, skriver departementet i en pressemelding.

- Snøkrabbefisket er et nytt fiskeri under utvikling, og jeg mener derfor det er viktig at aktørene får en forlenget periode hvor det fiskes godt nå, gitt de utfordringene fartøyene har hatt så langt i sesongen. Samtidig går vi inn i snøkrabbens skallskifteperiode og det er derfor viktig at aktørene overholder retningslinjene som gjelder for skifte av fangstfelt når innslaget av bløtkrabbe i fangstene går over grensen for lovlig nivå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Det er ikke tillatt å ha mer enn 20 prosent innblanding av bløtkrabbe i fangst etter snøkrabbe. Ved mer enn 20 prosent innblanding av bløtkrabbe i de enkelte fangster, skal fangsting stoppes og fartøyet skal skifte fangstfelt. Fiskeridirektoratet kan forby fangst av snøkrabbe i perioder og områder dersom biologiske hensyn tilsier det.

Fartøy som fangster snøkrabbe skal rapportere om innblanding av bløtkrabbe i fangstene etter gjeldende retningslinjer fastsatt av Fiskeridirektoratet.