Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Hvordan blir fremtiden for dem som skal drive næringsvirksomhet langs kysten i nord, og hvordan legg best mulig til rette for alle aktørene. Og ikke minst, miljø og beredskap. Det var temaene som ble presentert og diskutert under første dag av havnekonferansen.

Som ventet fikk ble også regionreformen med sammenslåing av Troms og Finnmark stor plass. Ikke minst fordi det i reformens navn også skal overføre all makt rund fiskerihavner fra Kystverket til fylkespolitikerne. Her råder det ennå full forvirring, og ikke minst bekymring for at når slike avgjørelser og bevilgninger skal blandes sammen med en ellers elendig fylkesøkonomi og kjempe med skoler og veier om oppmerksomheten. Noe da også fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik understreket etter sitt innlegg.

Tross Vassviks skepsis kunne hun fortelle at både Finnmark og Troms er i full gang med arbeidet mot Kystverket slik at man er klar til å overta hvis den tid kommer. Hun ser for seg at både Kystverkets kompetanse og interkommunalt samarbeid kan fungere vel så godt som at arbeidet skal gjøres ut fra en storregion. Noe også Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel i Troms, bekreftet i sitt innlegg.

Temaene ellers var beredskap og miljø. Her kom det vektige og informative, og kanskje også skremmende innlegg fra forskere og politikere. Kyst og fjord kommer med en fyldig vitnebeskrivelse og kommentarer fra havnekonferansen i neste papiravis.

Det anbefales at man kjøper ukens papiravis fra Kyst og Fjord. Her er det gode artikler om det meste som ble lagt frem i Honningsvåg i dag. Ikke minst hvilke havner som i dag tar mot mest fisk, og også en gladsak om storinvesteringer i Norges fiskerihovedstad Båtsfjord.