– Vi starter med produksjon av torskeleverolje, og med det kommer den «biokøkonomiske våren» til Risøyhamn også, sier Hildegunn og Tony Wahl i Wahl Prosess Utvikling (WPU) som har brukt de to siste årene på å forberede produksjonen, skriver vol.no.

Ferskebiprodukter

– Vår forretningside er å utvinne og selge produkter basert på helt ferske biprodukter fra fisk og annen sjømat. Nå når skreisesongen starter, er vi klar til å ta imot torskelever. I første omgang skal vi produsere 15 tonn olje, men vi har tillatelse fra Fylkesmannen til å produsere 120 tonn, sier styreleder Hildegunn Wahl til nettstedet.

Hun eier 51 prosent av aksjene i det familieeide selskapet, der faren Tony Wahl (75) som er daglig leder og gründer, eier de resterende 49 prosentene.

– Gjennom vår patenterte produksjonsmetode, blir proteiner, olje og mineraler separert ut med en så høy kvalitet at produktene kan selges både til næringsmiddelindustrien, og som kosttilskudd, forteller Tony Wahl.

Investert ti millioner

Til sammen har oppbyggingen av det nye prosessanlegget beløpt seg til rundt 10 millioner kroner, og vil være et svært kjærkommen tilskudd for Risøyhamn som ligger midt i leia der fisken føres.