Trålerne ble oppbrakt til Tromsø av Kystvaktens KV Andenes tirsdag kveld, etter mistanke om ulovlig oppmaling og dumping av fisk, melder Norsk Telegrambyrå.

Sakene er nå ferdig etterforsket ved Troms politidistrikt. Kapteinene på de to trålerne er ilagt forelegg på 30.000 kroner hver og rederiet en foretaksstraff på 100.000 kroner for hver tråler, og inndragning på 1,9 og 2,1 millioner kroner.

Foreleggene er ikke vedtatt og saken vil komme opp for retten i oktober.