Når det gjelder den sistnevnte båten, vil staten og Aker Seafoods møte i retten i oktober. Selskapet bestrider opplysningene som har kommet fram og at grunnlaget for hele saken er uriktig.

Vedtaket fra Fiskeri- og kystdepartementet er mildere enn tidligere varslet. Tillatelsen til å drive fiske skulle opprinnelig inndras for tolv måneder for «Hekktind» og seks måneder for «Doggi».

Aker Seafoods mener likevel at inndragningen er urettmessig, og selskapet vurderer rettslige skritt for å få satt departementets vedtak til side eller kreve erstatning.

Begge fartøyene har allerede fisket en vesentlig del av årets torskekvoter, og vedtaket gjelder først fra 1. august.

– Konsekvensen av vedtaket antas å bli begrenset, men endelig virkning kan først slås fast når fisket på årets kvoter er avsluttet. Vedtaket kan føre til redusert tilgang på råstoff for landanlegg som er berettiget til å avta fangst fra selskapets fartøyer, opplyser selskapet i en pressemelding.

«Hekktind» eies av Aker Seafoods datterselskap Nordland Havfiske, mens «Doggi» eies av datterselskapet Hammerfest Industrifiske, melder Norsk Telegrambyrå.