Til sammen var det levert 1.657 tonn av høstkvoten på 3.100 tonn. Dermed vil årets blåkveitefiske sannsynligvis være over i løpet av neste uke.

Fisket i andre periode har ikke vært like bra som i første sesong. Da ble kvoten som var på 4.700 tonn tatt i løpet av to uker, men under svært gunstige driftsforhold og med langt flere båter i drift.

Mens 350 fartøy deltok i første periode, er det 221 som deltar i andreperiode. Mange fiskere har droppet andre perioden på grunn av prisene og mener de har vært for lave til å legge ut på blåkveitefeltene.