Både Tufjordbruket og Hermann Export i Måsøy tester nå ut om det er marked for saltet hyse. Etter påske har de kjørt samme prosess på hysa som notfanget sei.

- Dersom dette viser seg å bli vellykket, kan det få stor betydning for hysefisket framover, sier skipper Arnt-Hugo Antonsen om bord i «Tjeldøy» til Kyst og Fjord.

Produserer unna

For tiden ligger Antonsen i Mehamn i påvente av at hysesaltingen skal gjenopptas etter noen dager med stans.

- De siste dagene har det vært helt stopp i hyseleveransene fordi Tufjordbruket har måtte produsere unna. Men i løpet av de nærmeste dagene er vi lovet leveranser igjen, sier Antonsen.

Fiskerne får levere rund hyse til salting og Antonsen er fornøyd med prisene de har oppnådd.

- Så langt har vi fått like mye som ved leveranse til fersk anvendelse. Derfor kan dette faktisk bli svært interessant for oss.

Kan få betydning

Etter påske har hysemarkedet for øvrig vært helt flatt. Spesielt etter at snurrevadflåten startet sin sesong i nord.

- Det kan virke som om britene holder på sine intensjoner om i hovedsak å kjøpe krokfanget fisk. Derfor har det ingen hensikt for oss å kjøper snurrevadhyse, sier Duncan Steele ved Isanlegget i Mehamn.

Han følger likevel nøye med i utviklingen av forsøkene som nå gjøres i Måsøy. For dersom de har klart å finne et nytt marked, kan det få betydning for resten av næringen.

- Men vi håper selvsagt at hysa ikke blir et billigprodukt på samme måte som notfanget sei. Da vil det i så måte slå andre veien, sier Steele.

Foruten Tufjordbruket og Hermann Export, vil også Nordkyn Seafood i Mehamn nå forsøke seg på splitting og salting av hyse.