- For oss i Gamvik er Sædis mer enn en gave. Det er en velsignelse for bygda. De er suverent best av alle som har prøvd seg på fiskebruket her. De har vist at de bryr seg og at det går an å drive god butikk her i bygda både på land og til havs, sier varaordfører i Gamvik kommune Torfinn Vassvik til avisa Finnmarken.

Fraflyttingstruet

For fire år siden var fiskeværet nærmest fraflyttingstruet. Mange hadde gjort forsøk på å starte fiskerirelatert virksomhet på fiskebruket, men uten å lykkes.

I 2012 rykket imidlertid islendingene som står bak selskapet Sædis inn. Med seg hadde de to fiskefartøy, som etter hvert har blitt til fire. Og i løpet av knappe tre års drift har de skapt en suksessbedrift av de sjeldne.

Filetproduksjon

Først var det i hovedsak ferskpakking som sto på dagsordenen. I fjor startet de opp filetfabrikken ved anlegget, og i dag produserer de store mengder ferskfilet for det britiske- og amerikanske markedet.

Selv forklarer islendingene sin suksess med fokus på kvalitet. Med egne båter har de full kontroll over råstoff-flyten fra den tas opp av havet til den er vel ute i markedet.

- Vi er nøye i alle ledd. Fra hav til ferdig produkt er det sikkert minst 40 ledd der man kan gjøre gale grep som rammer kvaliteten, sier medeier i Sædis Haraldur Arni Haraldsson til Finnmarken.

Fra leie til kjøp

Sædis var for øvrig årets gasellebedrift i Finnmark i fjor, etter å ha sørget for et solid pluss allerede i sitt andre år i Gamvik.

Bedriften leide først anlegget i Gamvik, men har nylig kjøpt anlegget og planlegger nå flere grep som skal gjøre dem enda bedre. Blant annet skal de bygge en helt ny fryseavdeling, for å ha et alternativ til dagens ferskproduksjon.