Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

Det er settefisk av laks som har rømt. Omfanget er ennå ikke kjent, men det er klart at det dreier seg om en større rømming.

Selskapet har så langt gjenfanget om lag 47 000 individer.

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn på lokaliteten etter hendelsen og kommer til å følge opp saken blant annet med tanke på skadebegrensende tiltak.