Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten. Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette fram til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Årsaken til utsettelsen er hensynet til næringslivet, behov for mer dialog med EU og andre lands myndigheter og forsinkelser som følge av pandemien.

God dialog

Norge har en god dialog med britiske myndigheter med sikte på å finne gode løsninger for den norske eksporten av matvarer og andre produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia etter brexit.

De nye importkravene, som var planlagt innført fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022. Fra og med 1. juli 2022 må produkter av animalsk opprinnelse som importeres til Storbritannia, herunder norsk sjømat, gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport.

Storbritannia er det det tredje største markedet for norsk sjømat målt i volum og det femte største eksportmarkedet målt i verdi. I 2020 ble det eksportert 147 000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,2 milliarder kroner.

Klikk her for oppdatert informasjon fra britiske myndigheter (www.gov.uk)