I en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider omtales oppstarten at det tre år lange forskningsprosjektet «Eggtox». Programmet er en oppfølging av en tidligere omtalt studie som viser hvordan eksponering for oljeforurensning kan påvirke hyseegg og larver.

Eggtox-prosjektet skal skaffe forskerne større kunnskap om hva alle komponentene i oljen gjør med fiskelarvene, ikke bare tjærestoffene, som til nå har fått mye oppmerksomhet.

– Det finnes flere tusen ulike stoff i olje. I dag fokuserer vi på gruppa med tjærestoff (PAH), men det er mange flere stoff i olja som kan være giftige. I denne delen kommer vi også til å inkludere studier på mikrodråper av olje. Det er viktig for å forstå langtidsvirkningene av oljeutslepp. Selv om olja blir bruttt ned og forsvinner ut av syne, kan de ulike stoffene ha lang levetid og gjøre stor skade i naturen, seier forsker Sonnich Meier.

Et hyseegg og et torskeegg reagerer ganske ulikt på oljesøl, og konsekvensene av det vil forskerne gjerne vite mer om.

I prosjektet skal forskerne også finne ulike terskelverdier for oljepåvirkning – det nivået der oljen er så giftig at fisken blir alvorlig svekket eller dør. Artene som skal testes er torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, kveite og lodde.

Eggtox er finansiert med 7,4 millioner kroner frå Norges forskingsråd. Havforskningsinstituttet går inn med over fire millioner kroner. Det amerikanske havforskningsinstituttet (NOAA –National Oceanic and Athmospheric Administration) har fått en finansiering på 1 millioner dollar i USA til tilsvarende studier. Norge og USA vil arbeide tett sammen og utføre studiene i fellesskap.