- Den er utsatt til 24. mars etter ønske fra utviklingslagene i kommunens ytterdistrikt, bekrefter næringsrådgiver Øyvind Rasmussen i Tromsø kommune til Kyst og Fjord.

Som vi har meldt både i papiravisa og i nettavisa har det vært en betydelig frustrasjon i fiskerimiljøene i Tromsø, side kystsoneplanen ble sendt ut på høring midt under vinterfisket. Dermed har mange fiskere – som er blant de viktigste brukerne av områdene som berøres – ikke hatt tid til å svare.

Utviklingslagene skal avholde møter senere denne måneden og vil med den nye fristen kunne komme med innspill etter det.

Den opprinnelige høringsfristen gikk ut 4. mars, men er altså nå utsatt med 20 dager.

Rasmussen sier at utviklingslagene spiller en viktig rolle for å ivareta interessene for kyst- og fiskeridistriktene i kommunen, og at det viktig at disse får den tida de trenger for å komme med sine innspill til kystsoneplanen. Næringskonsulenten reagerer mer på at det er en del offentlige instanser om ikke har greid å holde høringsfristen. Det har han mindre forståelse for‏.