Det jobbes nå med å få til ny canning-virksomhet i Fjordgård, noe de alle var klare på at skulle være fullt mulig å få til, melder Troms Folkeblad.

Nå er en søknad om økonomisk støtte til et mulighetsstudium sendt til det kommunale næringsfondet i Lenvik kommune. I denne er det kort beskrevet at man gjennom studiet skal se nærmere på mulighetene for foredling av rogn, lever og lakseavfall ved fiskebruket i Fjordgård. Totalt er det søkt om 125.000 kroner i støtte til mulighetsstudiet.

I søknaden er det nærmere beskrevet at man gjennom studiet skal kartlegge råstofftilgang og pris av rogn, lever og lakseavfall i regionen med tanke på foredling i Fjordgård, melder avisen.