– Vi har sett på de ti første årene med overvåkning av krillen rundt Sør-Orknøyene. Vi finner ingen trend i hvordan bestanden utvikler seg gjennom hele tiårsperioden i dette området. Vi finner som ventet stor variasjon fra år til år, men likevel er variasjonen mindre enn i andre krillrike områder som Sør-Georgia og Sør-Shetland, sier HI-forsker Georg Skaret i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Området er det viktigste for krillfisket i Sørishavet. Det er bare Norge som jevnlig overvåker det vesle krepsdyret her.

Havforskingsinstituttet (HI) står for overvåkningen i samarbeid med fartøyene som fisker krill i det utilgjengelige området.

Forskerne mener resultatene gjennom ti års overvåkning understreker at Sør-Orknøyane er en «hotspot» for krill i Sørishavet.

Sør-Orknøyene sett frå forskingsfartøyet Kronprins Haakon, på tokt i Sørishavet i 2020. Foto: Oda Linnea Brekke Iden/HI

For å finne ut hvor stor bestanden er, har forskerne brukt akustikk.

– Det er områdene langs sokkelkanten nord for Sør-Orknøyane som har de største krill-mengdene. På grunn av strømforholdene har krill en tendens til å samle seg i områder med markante skifter i dyp. Der samler det seg ofte planteplankton som krillen beiter på. Det er her flåten fisker krill.

Havforskerne har også brukt mengdeberegningene til å evaluere om det historiske krillfisket i dette området har vært bærekraftig etter CCAMLRs føre-var-kriterier til forvaltning.

– Resultatene våre indikerer at fiskeriet har vært i tråd med føre-var prinsippet.