Etter at det i vår ble kjent at redningshelikoptrene fra 1 januar mistet muligheten til å tanke drivstoff på Røst, ble det tatt tak i saken fra politisk hold. Stortingsrepresentant Siv Mossleth (SP), var blant dem som engasjerte seg, og stilte spørsmål til statsministeren i Stortinget.

Mossleth viste her til at drivstoffanlegget ble borte på kort varsel, med store beredskapsmessige konsekvenser for folk og næringsvirksomhet i havområdene rundt Røst.

- Ved søk og redning vil Sea King operere 1 time mindre i området. Ved evakuering fra Aasta-Hansteen må det brukes minimum en time ekstra for hver runde. Er det i tråd med regjeringas politikk å svekke sikkerhet om beredskap i nord, og om så ikke er tilfelle, hvordan kan svekkelsen likevel skje på regjeringas vakt? Spurte Mossleth?

Ordfører Elisabeth Mikalsen og stortingsrepresentant Siv Mossleth.

Spørsmålet ble besvart av Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, som sa det var opprettet et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet med sikte på å finne en løsning på Røst.

I en epost til pressen skriver ordfører Elisabeth Mikalsen at resultatet nå foreligger.

- Vi kan alle puste lettet ut, nytt anlegg settes opp og er snart i drift på Røst Lufthavn. Ny kontrakt er signert og nytt tankanlegg på Røst Lufthavn blir forhåpentligvis ferdig montert denne uken, sier Mikalsen.

- Jeg er veldig glad og lettet for at det når ser ut til at løsningen kommer opp å gå – før en akutt hendelse og et behov har meldt seg, for da kunne verdifull tid ha gått tapt og det kunne fått alvorlige konsekvenser. Dette har vært en særlig viktig sak for oss på Røst, for sikkerheten for oss som bor her generelt og særlig for alle de som lever av havet rundt oss, men som tidligere nevnt, denne saken er større enn oss og av stor betydning for så mange flere.

- Vi bor i et område med mye skipstrafikk og stadig økende cruise-trafikk og tilgang på drivstoff på Røst er essensiell for å sikre trygg SAR og Luftambulanseberedskap for området rundt oss.

Men dette dreier seg også om hele Luftambulanse- og SAR kjeden sin evne til å sikre befolkningen i alle utkanter av landet en trygg luftambulanse og redningsberedskap, og ikke minst å strekke rekkevidden ut i havet til alle som har sitt arbeid der. Jeg håper derfor også at dette kan bidra til å forhindre ytterligere nedleggelse av viktige drivstoffanlegg på strategiske flyplasser i distriktene, skriver Mikalsen i eposten.

Fungerende operativ redningsinspektør hos Hovedredningssentralen Nord-Norge, Ørjan Delbekk er også meget fornøyd.

- Hovedredningssentralen er meget fornøyd med at utbygging av nytt drivstoffanlegg på Røst nå er i gang. Røst har en meget viktig strategisk plassering for søk og redningsaksjoner til sjøs, og det er av stor betydning for den totale beredskapen i området at man nå igjen får en mulighet for at redningshelikoptrene kan etterfylle drivstoff på Røst, skriver Delbekk.