Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

- Her viderefører vi i hovedsak reguleringene fra i fjor. Men for det nye reguleringsåret som starter 1. januar 2016 innfører vi en ny modell for kvotefordeling i samsvar med stortingsmeldingen vår om forvaltning av kongekrabbe, sier hun.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i mars en totalkvote på 1300 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber for det kommende reguleringsåret, som da var tenkt å gjelde i 12 måneder fra september 2015.

Når reguleringsåret nå blir lagt om vil 80 prosent av den fastsette totalkvoten bli sett av til førstkommende reguleringsperiode. Det betyr at det kan fiskes 1040 tonn hannkrabber og 40 tonn hunnkrabber mellom 5. september og 31. desember 2015. Det kvantumet som er igjen, blir knyttet til reguleringsåret 2016. Trolig kommer det også et kvotetillegg etter at det senere i høst vil foreligge tilrådning fra Havforskningsinstituttet.

Fartøy med hel kvote kan fiske inntil 2,0 tonn kongekrabbe i perioden fram til årsskiftet, mens de med halv kvote kan fiske inntil 1,0 tonn. Når det gjelder vilkårene for å ta del i fisket, vil kravet om ei nedre fartøylengde på minimum seks meter nå også gjelde for fartøy i lukket gruppe.

Det er bare reguleringen for perioden fra 5. september til 31. desember 2015 som er fastsatt nå. Forskrift for reguleringsåret som starter 1. januar 2016 vil bli fastsatt senere i høst, når den endelig totalkvoten for 2016 er klar.

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden fra og med 5. september til og med 31. desember 2015:

Totalkvote på 1040 tonn hannkrabber. Av dette 80 tonn skadete hannkrabber. I tillegg kommer 40 tonn hunnkrabber.

Totalkvoten blir fordelt som garanterte fartøykvoter. Fartøy der eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2015 får en fartøykvote på 2,0 tonn lytefrie hannkrabber, mens de andre fartøyene med rett til å delta får en maksimalkvote på 1,0 tonn. Det blir ikke skilt mellom fartøy i lukket og åpen gruppe.

Det blir gitt tilleggskvoter på inntil 9 pst. skadete hannkrabber og 5 pst. hunnkrabbar, beregnet av fartøyet sin fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

Fartøy som skal delta i den kvoteregulerte fangsten, må ha en største lengde på eller over 6 meter, og dette gjelder nå i både åpen og lukket gruppe.