Da organisasjonene tidligere i vinter møtte Næringskomiteen til høring på Stortinget, var Kystfiskarlagets styremedlem Paul Jensen opptatt av å fortelle komiteen hvordan han mener strukturering av kvoter har ført til at et lite smutthull i Deltakerloven kan bli mye, mye større. Loven skal blant annet sikre at norske fiskebåter eies av nordmenn. Men nasjonalitetskravet gjelder bare flåten over 15 meter.

Skrev notat

I et notat påpekte Jensen hvordan strukturkvoteordningen og fri hjemmelslengde for kvoter fra mindre kystfartøyer gjør det mulig også for utenlandske eiere å strukturere et større antall kystkvoter, og deretter overføre dem til større fartøyer.

«Håper de skjønner det»

- Jeg skrev dette notatet for kort tid siden, etter et møte med Krf, der de ga uttrykk for at dette var en problematikk de ikke var kjent med. Jeg tenker nok at det er flere som ikke har fått med seg dette, og jeg følte det riktig å sirkulere notatet til Næringskomiteens medlemmer, sa Jensen til Kyst og Fjord etter høringen.

- Jeg har sagt dette flere ganger tidligere også, i flere andre forsamlinger, men de har ikke skjønt det. Jeg håper de gjør det nå.

Ber regjeringen utrede

Og ifølge Lofotposten, så har politikerne nå skjønt det. I næringskomitèens innstilling til ny sjømatmelding har de tatt inn følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for, og konsekvensene av, å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene».

Fungerende daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Bjørnar S Kolflaath er meget fornøyd.

– Vi ser at islendinger kjøper opp kvoter i flåten under 15t meter, blant annet i Vesterålen. Det gjør de med henvisning til EØS-avtalen som ikke tillater diskriminering av EU- og EØS-borgere. Det er bra at næringskomiteen ønsker å sette en stopper for denne uthulingen av Deltakerloven, sier fungerende daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Bjørnar S. Kolflaath til Lofotposten.

Må stoppes

Han mener utglidningen kan fortsette hvis ingen nå setter ned foten.

– Det er viktig at en samlet komite står bak vedtaket. Endres ikke nasjonalitetskravene i flåten under 15 meter, kan vi risikere at aktører innenfor EU og EØs-området krever likebehandling også når det gjelder båter over 15 meter, sier Kolflaath til avisa.

Stortinget behandler forslaget til ny sjømatmelding 5. april.