- De siste årene har havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja flere ganger vært åsted for seismikkskyting. Man vet svært lite om hvilke konsekvenser seismikk har på livet i havet. Havforskningsinstituttet har påvist at lydbølgene fra seismikk dreper larver og yngel i en radius på 5 meter og skremmer voksen fisk i en radius på opp til 33 kilometer fra der det skytes. Til tross for kunnskapshull, viser erfaringene fra fiskerne det samme som tidligere: Seismikk har direkte innvirkning på fangsten både mens undersøkelsen pågår og i ettertid, heter en i en årsmøteuttalelse fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Havressursloven slår fast: Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med støy, skyting, eller anna utilbørleg framferd. I Kystverkets tillatelse til NGU har man ikke fulgt loven og krenket fiskernes rett til å høste av havets ressurser, skriver aksjonen, som gjør det klart at «i kampen om havarealet står vi på fiskernes side».

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Universitetet i Bergen fått tillatelse til å skyte seismikk i Andfjorden som en del av et forskningsprosjekt på dypforvitring. Prosjektet er delfinansiert av Oljedirektoratet og fem oljeselskaper. Også i fjor ønsket NGU å skyte seismikk i Andfjorden og utenfor Senja. På bakgrunn av protester fra de lokale fiskerne på Andøya og miljøbevegelsen, ble kun deler av seismikken gjennomført og undersøkelsene i Andfjorden utsatt. Nå har NGU igjen fått klarsignalet fra Kystverket til å sette i gang med seismikkskytinga. Det skjer neste helg.