I et vedtak reagerer arbeidsutvalget i Nordland meget sterkt på at Sildelaget har avviklet de spesielle prisavtalene for sild og makrell som skal brukes til agn, en ordning som har vart siden 2004. Fra nå av gjelder de dynamiske minsteprisene. Dermed øker agnprisene for lineflåten.

- Bør avvikles

Striden oppstod i fjor høst, da Sildelaget signaliserte at hele ordninga med egne kvoter til agn burde avvikles. Nærings- og fiskeridepartementet avviste forslaget, til gjengjeld har altså salgslaget avviklet ordninga med egne agnpriser.

- Vi respekterer selvsagt at agnkvoten er avsatt, men mener prinsipielt at sild- og makrellfiskerne ikke skal subsidiere Fiskernes Agnforsyning med anslagsvis 15 millioner kroner, sa administrerende direktør Paul M. Oma til Kyst og Fjord i forrige uke, etter kritikk fra Fiskarlaget Nord. Nå kommer altså tilsvarende kritikk fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Sterkt kritisk

I Vedtaket fra Nordland heter det at «Arbeidsutvalget er sterkt kritisk til at Norges Sildesalgslag aktivt går ut og anbefaler at ordningen med agnkvoter skal avvikles. Dette mener en er å gå ut over det ansvarsområdet som salgslaga skal ha med å være ansvarlig for førstehåndsomsetning av det råstoffet som bringes på land. Fiskeripolitiske saker, som dette dreier seg om, skal faglagene ta seg av».

- For øvrig så mener Arbeidsutvalget at det er mer enn merkelig at Norges Sildesalgslag henger seg opp i bare deler av bytteforholdet mellom pelagisk sektor og kvitfisksektoren; jfr. bytte mellom kvitfisk og kolmule og mellom torsk og lodde ved Island der pelagisk sektor drar store fordeler i forhold til kvitfisksektoren.

- For øvrig mener en det er merkelig at Norges Sildesalgslag henger seg opp i bruken av 0,5 % av norsk totalkvote av makrell og 0,1 % av norsk totalkvote av norsk vårgytende sild. Norges Sildesalgslag må forholde seg til at ordningen er ønsket og videreført av Nærings- og Fiskeridepartementet og bør derfor bidra til at denne kan fungere godt og etter sin hensikt. Det betyr også at en sterkt oppfordrer til at det inngås en avtale med Fiskernes Agnforsyning om reduserte minstepriser på agnkvotene av makrell og norsk vårgytende sild.