Delkvotefaktoren i EU-sonen for ikke-konsesjonspliktige ringnotfartøy økes til 1,2 fra og med 15. september 2014. Det gjelder for Nordsjøen og Skagerrak, melder Fiskeridirektøren.