Ukerapporten Norges Råfisklag presenterte fredag viser nemlig at det ville sett svært dårlig ut uten leveranser fra snurrevadflåten. Selv om garnfisket fortsatt er bra - så fremt båtene kommer seg ut, var det snurrevadflåten som leverte de største fangstene sist uke.

For øvrig så uke ni slik ut i Troms:

Atlantic Seafood Skjervøy

Garnfangster på 2 tonn torsk, snurrevadfangst på knappe 17 tonn torsk.

Årvikbruket

Garnfangster på knappe 7,5 tonn i hovedsak torsk.

Aksel Hansen, Senjahopen

Garnfangster på vel 15 tonn torsk, juksafangster på vel 0,6 tonn torsk.

Br. Karlsen AS, Husøy

Garnfangster opp mot 11,5 tonn torsk.

Karlsøybruket AS

Snurrevadfangster på 13 tonn torsk.

Ivan Lorentzen AS, Brensholmen

Garnfangster på 2 tonn torsk.

Nergård Senja AS

Garnfangster på vel 9 tonn i hovedsak torsk, linefangster på knappe 2 tonn torsk i hovedsak, snurrevadfangster på 25 tonn torsk.

Nord-Senja Fiskeindustri AS

Snurrevadfangster på 4 tonn torsk.

Torsken Havprodukter

Snurrevadfangst på vel 10 tonn torsk.