Fiskeridirektoratet har nå fastsatt nye fylkes- og distriktsmerker for de aktuelle fylkene og kommunene gjeldende fra 1. januar 2020.

Alle fartøy som blir meldt inn i merkeregisteret etter 1. januar 2020 vil imidlertid få helt nye fiskerimerke i tråd med nye fylkes- og distriktskoder.

- Fartøy som allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flyttet til en annen kommune. Fartøyene må da tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene. melder Fiskeridirektoratet.