- Situasjonen er under kontroll. Vi er i ferd med å bygge ned lagerbeholdninga, sier salgssjef Thor Arne Pedersen i Norges Råfisklag til Kyst og Fjord.

De siste ukene har prisen på frossenfisk falt så mye at den nesten er på samme nivå som ferskfisken.

Lave priser

Lageret av norsk frossenfisk har ligget som et spøkelse over eksportørene siden i sommer, da den kinesiske importen plutselig begynte å stupe. Ingen vet hvor mye fisk som ligger på norske fryselager, og få vil snakke om det.

– Fryselagrene er stort sett fulle, hevder en kilde i FHL, som understreker at han ikke har førstehåndskunnskap til disse tallene.

Frykter spekulasjon

Frykten er at «torskeberget» skal bli spekulasjonsobjekt; at jo lenger man venter og jo større det blir, dess sterkere blir prispresset. Thor Arne Pedersen medgir at lavere pris er medvirkende til at denne fisken nå går ut, men det er ikke den eneste årsaken.

- Prisen har vært uforandret de siste tre ukene. Men det er klart det er faretruende når eksportprisen nærmer seg minsteprisen på en del segmenter.

- I uke 43 solgte vi 9000 tonn frossen hvitfisk, både fra lager og direkte fra flåten. Fisket er godt, vi har hatt 60-70 lossinger denne måneden, men likevel minker lageret, sier han. – Vi har kontroll.

Klippfiskeksportørene har kjøpt en del av denne fisken, men en del er også solgt til utenlandske kjøpere. - Nå er vi spente på neste eksportstatistikk, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

Les mer i papiravisa