Analysebyrået Rystad Energy har på oppdrag fra Norsk olje og gass utarbeidet en rapport, som presenteres på en konferanse i Narvik i dag.

– For å få opp olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så kommer man fra selskapenes side til å bruke 60 milliarder kroner hvert eneste år i en lang periode. Det betyr mye aktivitet og mange arbeidsplasser, sier samfunnskontakt Geir Seljeseth til NRK.

Av de 60 milliardene vil 12 milliarder komme regionalt, anslår rapporten.

Rapporten ser for seg at aktiviteten i Lofoten, Vesterålen og Senja vil komme i gang rundt 2040 - dersom politikerne går inn for det etter neste stortingsvalg.

– Vi ønsker at politikerne skal ha et best mulig grunnlag når de etter valget i 2017 skal fatte en bestemmelse om hva som skal skje i disse områdene, sier Seljeseth.

Ifølge Seljeseth er rapporten mer presis enn tidligere, og anslår at en åpning kan bety mer enn 1000 arbeidsplasser.

– Rystad har gått ned på detaljnivå og sett på de ulike operasjonene, sett nærmere på hva som kommer til å bli levert lokalt, og hva som kommer til å bli levert nasjonalt.