– Behovet er stort, per dags dato er det en venteliste på mellom 30 og 40 søkere, skriver styreleder Bjørnar Reiertsen i søknaden til Kystverket.

Myre Sjarkhavn AS eies av Øksnes kommune, Øksnes Fiskarlag og Myre småbåtforening. Selskapet eier i dag et anlegg på Stø med 22 plasser, der makslengden på båtene er 12 meter, og et anlegg på Myre med 70 plasser, samme makslengden på båtene.

To kaier skal utvides på Myre; ved kai 2 vil utvidelsen på ti meter gi fire plasser med uteligger for båter med maks ti meters lengde. For kai 3 vil 20 meters utvidelse gi åtte plasser med utliggere for båter med maks 12 meters lengde.