Det går nemlig mot rettssak mellom Norges Råfisklag og styremedlemmene i konkursrammede Henningsvær Fiskekjøp, melder Lofotposten.

Oppbud for sent

Det skjer etter at bostyrer Tore Haug i sommer konkluderte med at man skulle ha begjært oppbud tidligere, og at bedriftene har drevet på kreditorenes regning. Største kreditor er Norges Råfisklaget, og juridisk rådgiver Gerd Sollid i laget mener det ble foretatt disposisjoner rett før konkursen vinteren 2010 som økte tapet for fiskernes salgslag. 18. september møtes partene til planleggingsmøte før en eventuell rettssak i Lofoten Tingrett.

Øker i omfang

Ingen av partene vil kommentere saka overfor avisen eller kommentere beløpets størrelse. Imidlertid kan saka vokse betydelig, da ytterligere tre konkurser kan bli trukket inn i saka, med delvis de samme aktørene; Reine Fiskekjøp, Joh. Ludv. Johansen AS på Ramberg og Klingenberg Fiskekjøp i Sørvågen. Felles for alle er store tap på valutahandel i 2008/2009 og svikt i tørrfiskmarkedet i 2009.

- Det foreligger skjellig grunn til mistanke om straffbare handlinger, skriver Haug i sin redegjørelse etter konkursen i Reine Fiskekjøp.