I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket mer enn 3.000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

– Beslutningen har virkning fra og med søndag 9. mai, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.