- Jeg er særdeles fornøyd med at vi etter mye arbeid nå har fått en ny modell. Dette vil være en forenkling og forbedring som vil gjøre livet lettere både for fiskere, forvaltere og organisasjonene i næringa, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Alle næringsorganisasjonene har vært positive til å forenkle makrellreguleringene.

- Jeg vil gjerne gi ros til organisasjonene og til Fiskeridirektoratet for at de har vært konstruktive i dette arbeidet. Selv om det kan bli behov for noen små justeringer undervegs, er vi nå på vei i rett retning, sier fiskeriministeren.

Norge, EU og Færøyene inngikk 29. november avtale om en totalkvote (TAC) på 653.438 tonn makrell for 2019. Dette gir en kvote til Norge på 147.085 tonn. Av dette er det sett av 905 tonn til forsknings- og undervisningsformål, 1.300 tonn til agnformål og 674 tonn til rekrutteringsformål.

Reguleringen er i all hovedsak en videreføring av fjorårets reguleringer. Unntaket er reguleringen av lukket kystgruppe, der det etter omfattende høring er innført en ny reguleringsmodell.

Reguleringsmodellen inneholder følgende hovedelementer;

  • Alle fartøy i lukket kystgruppe blir regulert som en gruppe.

  • Full redskapsfleksibilitet mellom not, garn, snøre og trål.

  • Alle fartøy får garanterte fartøykvoter, beregnet på grunnlag av en felles kvoteenhet.

  • Maksimalkvotetillegg til fartøy med både største lengde og hjemmelslengde under 15 meter.

  • Fartøy med not som deltakeradgang, og med hjemmelslengde under 13 meter, får konvertert inn en kvoteoverføring på 1.000 tonn fra ringnotflåten i kvotefaktorene sine.