Årlig produseres rundt 35.000 tonn kyllingskrog og 72.000 tonn torskehoder i norsk matproduksjon. Disse inneholder mange verdifulle komponenter som bør utnyttes bedre, og forskerne i prosjektet Notably skal sørge for at det skjer. Det skriver Nofima på sine hjemmesider.

– Vi må slutte å se på dette som rester. Dette er råstoff på lik linje med alt annet råstoff, sier Nofima-forsker Diana Lindberg.

Torskehoder og kyllingskrog inneholder nemlig mineraler, ulike typer fett, og ikke minst mange ulike typer proteiner. Det er allerede gjort mye forskning som viser at det finnes mange ulike bruksområdene for disse komponentene, fra kjæledyrfôr til helsefremmende mat og medikamenter.

Et eksempel er kollagen, et protein som i sin reneste form kan tenkes brukt i alt fra hudkremer til helsekost, men som også er opphav til gelatin. Nå skal forskerne undersøke hvordan de fleste av disse komponentene kan utvinnes, slik at nytteverdien fra disse råstoffene blir størst mulig.